Home Back

  Landuyt Gaby (kunstschilderes)
Herinneringen aan Gaby Landuyt-Mertens. Kunstschilderes, fijne collega en warme buur.

Gaby Mertens was mijn collega 'Plastische Opvoeding' in het Instituut van de Heilige Familie te Berchem, in de volksmond 'De bruintjes' omwille van het bruine uniform. Het tekenlokaal lag wat afgelegen op een lagere verdieping en haar koffiepauzes gebruikte ze om na te praten met haar leerlingen over hun tekeningen en creatief werk. Zij bereidde haar lessen zeer grondig voor en vol fierheid behield ze de beste composities in haar persoonlijk archief. Ze vertelde me ooit dat ze zich een volle zomermaand lang had ingewerkt voor de lessen technisch tekenen.
Gaby was zelf oud-leerlinge van de school en afkomstig uit Niel (Boom) en volgde als intern de 'Latijn-Griekse' in de Franstalige afdeling. Na de klassieke humaniora koos zij vooreen artistieke opleiding aan de Academie te Brussel (één semester), de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (1946-1951) én het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten (vanaf oktober 1951) in Antwerpen. In die tijd was dit voor een jong meisje absoluut niet evident. Zij behaalde in 1951 ook het diploma Tekenonderricht Middelbaar en Normaalonderwijs'. Gaby vertelde me dat het artistieke wel wat in het bloed zat. Haar moeder was een top couturière.
Uit een artikel van ons tijdschrift van april 2021.
U kan het tijdschrift afzonderlijk bekomen, maar u kan u ook abonneren op ons tijdschrift.
Abonneren tijdschrift